Çimento İçin Keşif Yapılacak

| 06 Temmuz 2013

Tonya ilçesi Livalobo mevkiinde kurulmak istenen çimento fabrikası ve taş ocakları için Tonya Belediyesi tarafından EMBA şirketine satılan 97 dönüm araziye ait tapunun iptal  davasında ilk duruşma yapıldı.
Dava ile ilgili ikinci duruşmanın 18 Eylül 2013 tarihine ertelendiği öğrenildi. 18 Eylül 2003 tarihinde Livalobo’da keşif yapılacak.Tonya Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yürütülen dava ile ilgili duruşmaya davacılar adına Av. Nedim Şenol Çelik, davalı EMBA Trabzon Çimento Sanayi AŞ adına Av. Ayşe Sula Köseoğlu, davalı Tonya Belediyesi adına Av. Salih Cora, davalı maliye hazinesi adına Av. Nazen Gümüşay ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.Duruşmada, davalı EMBA şirketi avukatının, daha önce konulan ihtiyati tedbirin kaldırılması, teminat alınması, nisbi harç alınması ve davanın husumet nedeniyle reddedilmesi talepleri mahkeme tarafından reddedildi.Davalı maliye hazinesi avukatının husumete yönelik itirazları konusunda da mahkeme red kararı verdi. Tonya Asliye Hukuk Mahkemesi, ziraat mühendisleri, fen bilirkişisi ve mahalli bilirkişilerin eşliğinde Livalobo’da 18 Eylül 2013 tarihinde saat 10.00’dan itibaren keşif yapılmasına karar verdi.Konu ile ilgili görüşlerini sorduğumuz davacıların avukatı Nedim Şenol Çelik, “Duruşma sonrasında umutlarım bir kat daha arttı. Haklılığımız ortada” dedi. Avukat Çelik, şöyle devam etti: “Kökleşmiş Yargıtay içtihatlarına göre kamu malı niteliğindeki meraların idareler tarafından tapulanıp mal edinilmesi, özel kişilere satılması mümkün değildir. İdarelerin böyle bir yetkisi yoktur. Her nasılsa, meralar tapu edilip özel kişilere satılmış ise bu işlem yok hükmündedir. Bu nedenle davacılar haklıdır. Kadimden beri mera olarak kullandıkları taşınmazları, kendi taşınmazlarını, çevreyi, kendi sağlıkları ve çevrede yaşayanların sağlıklarını, yaşamlarını, kısaca yaşam alanlarını korumak için mücadele ettiklerinden başarılı olacaklardır. Sırf kazanç için kurulan EMBA şirketinin davacıları kötü niyetli, işgalci olarak nitelemesi talihsiz bir açıklama olmuştur. Yaşam alanlarını savunanların topraklarına müdahale eden, işgale kalkışan kendileridir.”


Facebook Twitter Email


Yorum Yapın