Folklor Derneği’nden Açıklama

| 04 Ağustos 2009

offolklorOf Folklor Derneği bir basın açıklaması yaparak 7-8-9 Ağustos’ta yapılacak olan ”Of Buluşmaları” etkinliklerinde yer almayacağını duyurdu.

Folklor Derneği buluşmalarda yok

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği üzere Of Folklor Derneği, altı yıldır Ağustos ayının ilk haftasına denk düşen tarihlerde ”Of Yaz Kültür Şenliği” adıyla şenlik organizasyonu gerçekleştirmektedir. Organizasyonumuzun altı yıllık geçmişi, bu büyük çaplı kültürel etkinliğin gelenekselleştiği anlamını da taşımaktadır.

Her yıl, şenlik anlayışımıza uygun olarak yürüttüğümüz çalışmalarla, Of Yaz Kültür Sanat Şenliği’ni ülkemiz genelinde yapılan yerel şenlik ya da festivallerden farklı bir çizgiye taşıma çabasında olduk.

Bu amaçla sosyal statüsü şu ya da bu olsun, emek vermeye, gönül vermeye, az ya da çok para vermeye hazır her bir ”hemşeri”nin birlikte örgütlediği bir şenlik yapmak anlayışıyla çalıştık. Böylesine bir birlik, ithal ikameci şenlik yaklaşımını, ”dostlar alış-verişte görsün” anlayışını, yörenin ve yöre halkının her türlü değerinden kopuk ”elit” tarzı, sanat ve kültür adı altında halka yutturulan çirkinlikleri de reddeder. Doğal olarak da böyle bir şenlik diğerlerinden farklı olur.

Bizler altı yıldır gerçekleştirdiğimiz şenlik etkinliğimizin örgütlenebilmesi için her dönem en geniş çeperi yakalamaya çalıştık. Bu çeperi her şenlik için örebildiğimiz söylenemez belki. Zira derneğimizin tüm çabasına rağmen, siyasal mülahazalar, feodal önyargılar ve özellikle son yirmi yıldır toplumsal dokumuzu bozan bireyci anlayışın topluma nüfuz etmiş olması vb. nedenlerden dolayı bu birliktelik sağlanamadı maalesef. Buna rağmen bizler şenliğimize en küçük bir desteği vereni de anmayı bir borç bildik ve öyle davrandık.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl, çabamıza denk düşen gelişmeler oldu. Özellikle Kaymakamımızın çağrısıyla belde belediye yetkilileri, bazı kamu kuruluşlarının temsilcileri, birkaç oda, bizim de aralarında olduğumuz bir kaç dernek ve birkaç işadamı bir araya geldi. Geçmişteki deneyimizden tüm bu bileşenlerinin sayıca fazlalığına rağmen (ki bu kalabalık bileşen, şenlik tarihi yaklaştıkça toplantılara katılım açısından oldukça azaldı) işin emek yoğun kısmının, birkaç isim ile birlikte derneğimiz üzerinde kalacağını kestirebiliyorduk. Tüm toplantılara düzenli katılarak bu ana kadar üzerimize düşen görevi fazlasıyla yaptık. Altı yıldır tertiplemekten onur duyduğumuz bu etkinliği, ilçemiz kaymakamlığının da sahip çıkması ile, Of’un tamamına kazandırmış olmaktan da onur duyduk. Bu süreçte elimizden geldiğince yapıcı ve uzlaşmacı da davrandık. Son toplantıda yaşananlar ışığında geri dönüp baktığımızda daha çok anlam kazanan fiili dayatmalara da karşı çıkmadık.

Öyle ki bu yıl şenliğin adı ”Of Buluşmaları” olarak belirlendi. Tertip komitesi bileşenlerinin genel önerisiyle, altı yıldır gerçekleştirmiş olduğumuz şenliğimize fikren sahip çıkmak ve şenliğin ilçemizde gelenekselleşmesi adına tarafımızdan gösterilen çabayı onure etmek anlamında, şenliğin adının ”7. Of Buluşması” olarak duyurulması kararı verildi. Bu gelişme derneğimizin hassasiyetlerine de denk düştüğünden, bizi ayrıca motive etti. Hatta, şenlik davetiyesinin hazırlanması öncesi, davetiyede basılmak üzere bizzat kaymakamımız tarafından derneğimizin logosu da istendi.

Ancak son toplantı öncesi, basılan şenlik davetiyesinde şenlik adının başındaki ”7.” ibaresinin çıkarıldığını, talebimiz olmadığı halde bizden istenilmesine rağmen derneğimizin logosunun dahi basılmadığını gördük. Bu duruma itiraz ederek bu şartlar altında örgütlenme bileşeninde yer alamayacağımızı beyan ederek toplantıya katılmadık. Bulunmaz hint kumaşı olmadığımız eleştirilerine maruz kaldık. Hatta ”niçin yedi rakamına bu kadar takıyorsunuz” gibi tavırlar da sergilendi.

Bilinmelidir ki, oldu-bitti yaratılarak kaba tabirle ”gol atma” amacını taşıdığına inandığımız bu tavıra teslim olmayacağız. Halkımızın her yıl coşkulu bir şekilde teveccüh gösterdiği emeğimizin yok sayılmasına, Oflulardan aldığımız güçle karşı duracağız.

Bilinmelidir ki; biz ancak Anadolu folklorunun renklerini taşıyan tamamen yerli, el emeği göz nuru kumaş oluruz. Bulunmaz Hint kumaşı da, amerikan bezi de değil…

Derneğimizin tamamen of halkına dayanarak örgütlediği el emeği göz nuru ”Of Yaz Kültür Sanat
Şenliği” mevcut bileşenler eliyle of halkından kopartılmıştır. Derneğimiz bu sapmanın suçlusu olmayacaktır. Bu anlamda şenlik çalışmalarından çekildiğimizi beyan ediyoruz.

Of halkına ve kamuoyuna duyurulur.

OF FOLKLOR DERNEĞİ

Facebook Twitter Email


Yorum Yapın