Fındık Üreticileri Örgütleniyor

| 12 Ağustos 2009

giresunAKP’nin fındık alımlarına ilişkin Vadeli İşlem Borsa’sı kurulması, TMO’nun fındık almaması, fındık dikim arazilerinin daraltılması gibi fındık üreticilerine yönelik saldırgan politikalarına karşı Giresun’da üreticiler köy köy örgütlenmeye başladı

Giresun’da Giresun Halkevi Köycülük Kolu ve Fındık-Sen tarafından oluşturulan bir heyet fındık üretimine yönelik son dönemde AKP tarafından alınan kararlar ve doğacak sonuçlarını üreticilere aktarmak, kalıcı bir üretici örgütlenmesinin ön ayaklarını oluşturabilmek için köy gezileri yapıyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü Bulancak’ın yüksek köylerinden Sofulu, Ahırlı köyleri ile Kovanlık Beldesi’ne giden heyet buralarda toplantılar düzenledi. Toplantılara katılan köylülerle fındık sorunu tartışıldı ve çözüm için neler yapılabileceği tartışıldı. Toplantılar sonucunda içlerinde bazı köy ve mahalle muhtarlarının da bulunduğu 25 köy temsilcisi seçildi.

Bulancak’ta fındık masası kuruldu

Geçtiğimiz salı günü ise Bulancak’ta Giresun Halkevi Köycülük Kolu, Fındık Sen ve Tüm Köy-Sen tarafından belediye meydanına fındık masası kuruldu. Kurulan masada Fiskobirlik’ten alacaklarına karşılık önce Şekerbank’tan kredi kullandırılan sonra da evlerine haciz gönderilen üreticilerin sorunlarının çözülmesi için imza kampanyası başlatıldı. Fındıkta yaşanan sorunlarla ilgili neler yapılabileceğinin tartışıldığı masada üreticilere sorunlarını anlatan mektuplar yazdırıldı.

Masanın açılışında Giresun Halkevi Başkanı Sedat Bora kurulan masanın amacını anlatan bir konuşma yaptı. Daha sonra bölgede tarımsal alanlardaki sorunlarla ilgili incelemelerde bulunan Çiftçi-Sen Genel Başkanı Abdullah Aysu kısa bir konuşma yaparak görüşlerini aktardı. Son olarak Fındık-Sen Genel Başkanı Kutsi Yaşar bir basın açıklaması okuyarak AKP’nin fındık politikasını eleştirdi.

Kaynak: Sendika.Org

Facebook Twitter Email


Yorum Yapın