HES Projeleri Tartışılsın…

| 08 Ağustos 2009

Yaklaşık iki yıldır gündemde olup Doğu Karadeniz’deki dereler üzerine kurulması planlanan ve Trabzon, Rize, Artvin dereleri üzerinde inşa edilmeye başlanan HES’ler dhes1oğa katliamına davetiye çıkarıyor.

Tonya halkı, Folderesi vadisinde boyunca kurulacak dört hidro elektrik santralının (HES), çevreye vereceği etkinin tartışılması isteniyor.


Tonya ilçe merkezi girişindeki Kadıralak Çay Bahçesi yanında kurulacak sistemle toplanan suyun Ortamahalle ve Büyükmahalle nin altkolundan borularla taşınarak Ağreliyaz semtinde santrale verileceği öğrenildi. Geçen yıl söz konusu bölgede zemin etüdü yapılmıştı.

Öte yandan Ağreliyaz dan güneye doğru üç değişik alanda daha santral kurulacağı kaydedildi. Folderesi suyunun boruya alınmasından sonra dere yatağında yeterli suyun kalmayacağı ve yan kollardan da yeterli beslemenin yapılamayacağı dikkate alındığında vadi boyunca ekosistemin zarar göreceği iddia edildi.


Çevredeki atıkların büyük bir bölümünün Folderesi ne akması nedeniyle zaten kirlenen dere vadisi, HES’ler kurulduktan sonra daha da bozulacağına dikkat çekiliyor. HES’lerin Tonya ya sağlayacağı katkı ekonomik bir katkının olup olmayacağı da tartışma konusu ile çevreye vereceği zararın karşılaştırılarak HES’lerin kurulmasının doğru olacağı görüşü öne sürülüyor.


Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) yapılmadan, yöre halkı ile konu tartışılmadan uygulamaya geçilmesinin uygun olmadığını belirten vatandaşlar, “Üretilecek enerjiden Tonya halkı nasıl yararlanacak? Evlerimizde daha ucuz elektrik kullanabilecek miyiz; yoksa, üretici firma, ürettiği enerjiyi elektrik dağıtım şirketlerine satarak devreden mi çıkacak? Sorularına yanıt verilmelidir. Çevrenin tahrip edilmesi yanında birkaç kilovatsaat enerjiye değecek mi? Yetkililerin halkı bilgilendirmesini bekliyoruz.” dediler.

hes

Facebook Twitter Email


Yorum Yapın