Haydi Eski 1 Mayısları Yaşatalım!

| 01 Mayıs 2009

1mayis_adana20073Taka Gazetesi yazarı Haydar Karsan’ın 1 Mayıs Konulu makalesi:

İki gün sonra ilk kez kendi adıyla resmen tatil ilan edilen 1 Mayıs’ı kutlayacağız.

1 Mayıs, Türkiye’deki işçi sınıfının, memurların, mağdurların, işsizlerin ve yoksulların “direniş simgesi” olarak kabul gördüğü için, yıllarca yasak listesinin başına oturtuldu.

Soğuk Savaş stratejisi gereği, sol ve sosyalist düşünceyi “yıkıcı” ilan eden devlet ve sermaye kesimi, sendikalardaki “sol ideolojik” yapıyı kıramayınca, sendikaların önderlik ettiği her eylemi yasaklamaya yöneldi.

Yine de, milyonlarca çalışanı temsil eden sendikaların, daraltılmış hak ve özgürlüklere rağmen emeğin taleplerini dile getirmede ortaya koydukları performans, yıllarca korku salmayı sürdürebilmiştir.

Türkiye’nin 89 yıllık tarihi, neredeyse bu bilek güreşinin gel-gitleriyle tanımlanır olmuştur.

1980’ne kadar sendikalar ve sosyalist hareketlerin başını çektiği muhalefet, askeri darbe ile tasfiye edilmiş, toplumsal bilinçte yer edinen “direniş” ve “kazanım” kültürü ağır bedeller ödetilerek belleklerden kazınmaya çalışılmıştır.

Son on yıllar, emekçilerin örgütlenmesinde yeni müdahalelerin yaşama geçirildiği bir dönem oldu.

Sendikal hak ve özgürlükler alanında iyice köşeye sıkıştırılan sendikalara, “yandaş sendika” yoluyla yeni saldırılar başlatıldı.

Sendikalardaki sol ve sosyalist önderliğin tasfiye ve gerilemesinin boşluğu, ABD destekli “İslamcı” ideoloji ile dolduruldu.

Böylelikle “direniş” yerine “uyum”, “hak verilmez alınır” ilkesi yerine “lütuf”, “dayanışma” yerine “sadakat” kültürü öne çıktı.

ABD ve AB desteği ile iktidara getirilen AKP hükümeti, iç siyasette etkinliğini artırmak adına, yandaş sendikaları güçlendirmede, onları siyasetlerinin arka bahçesi olarak değerlendirmede önemli mesafeler katetti.

Halen daha IMF politikalarına tepki gösteren, bağımsız sendikal siyasetler güden sendikaların üyeleri AKP hükümetinin yönlendirmesi ve idari baskılarıyla yandaş sendikalar içine çekilmeye devam ediyor.

Bölgemizde Türk-İş’e bağlı Orman-İş, Tek Gıda-İş, Belediye-İş sendikaları, KESK’e bağlı kamu sendikaları bu saldırının hedefi oldular.

Türkiye için kara lekeler oluşturan sendikal faaliyeti yasaklama yöntemlerinin yerini artık uysallaştırılmış, dişleri çekilmiş sendikalar aldılar.

Dünyanın her ülkesinde 1 Mayıs’larda görkemli törenler yapılırken, Türkiye’de bu etkinlik eski gücüne ulaşamıyor.

Çünkü yandaş sendikaların 1 Mayıs algısı, tarihsel gelenekle bezenmiş bir mücadele kültürünü kapsamıyor.

1 Mayıs her şeye rağmen emeğinden başka bir gücü olmayan, sendikalarda örgütlenen emekçiler için önemli bir tarihi ifade ediyor.

Trabzon’da Cuma günü saat:13.00’de Tedaş önünden başlayacak birlik ve dayanışma etkinliğine kendini emekçi kabul eden herkesin katılmasını ve kendini ifade etmesini bekliyorum.

Yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin faturasını ödememek, sendikacılığın bağımsızlığını korumak, emek siyasetini sendikalarda yeniden etkin kılmak, sahte ve yandaş sendikaların teşhir etmek için 1 Mayıs önemli bir fırsat olacaktır.

İşçiler, memurlar, köylüler, kadınlar, gençler, işsizler, mağdurlar haydin 1 Mayıs’a.

Haydar KARSAN

Taka Gazetesi

Facebook Twitter Email


Yorum Yapın